#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mới gặp được thằng em kết nghĩa này công nhận là nó không khá biết cách lấy lòng mình mà thằng này cũng khá là mồm mép miệng lưỡi như này chắc là nhiều gái theo lắm đây, mới gặp lần đầu mà nó cứ bấu lấy mình rồi chị chị em em ngọt xớt nghe bùi hết cả tai nhưng mình cũng không phải cái loại người mà cứ có mấy chuyện vui vui là muốn gì là được đâu, mình có thể đọc được suy nghĩ thằng này chắc là nó muốn được làm chuyện đó với mình hay sao mà lúc nào cũng động chạm cơ thể thực sự là mình cũng chẳng muốn nói điều đó tuy là em kết nghĩa nhưng cái gì cũng phải có chừng mực chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image