#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nữ sinh có một lũ bạn thân mà toàn là những thằng bạn mất nết chơi chung với nhau đã lâu. Bọn bạn thân ấy lúc nào cũng bảo vệ nữ sinh nhưng mà chúng đang bảo vệ chính là nữ thần làm cho chúng sung sướng mà thôi. Để được như vậy thì nữ sinh đã phải trải qua những lần làm tình tập thể với bọn chúng. Trong căn phòng học đó đang đầy những mùi tinh dịch và dâm dục vì những thằng bạn thân mất dạy đang vây quang nữ sinh. Từng tên tiến lên đút con cặc vào lồn của nữ sinh nhấp không ngừng cho đến khi sung sướng xuất tinh. Và thêm sau đó là một tên khác cắm con cặc vào trong

Diễn viên tham gia phim

N/A