#Sever 1#Sever 2
Điều bất ngờ về những tên bạn thân lòng lang dạ sói

Điều bất ngờ về những tên bạn thân lòng lang dạ sói

6.8 22 votes

Nội dung phim

Nhắc đến mấy thằng bạn thân chắc mình cũng chẳng muốn kể về chúng nó nữa mấy thằng khốn nạn các bạn ạ, thật sự chúng nó làm cho mình không muốn kể đến chuyện là hôm trước thằng bạn mình nó sinh nhật mình được nó mời đến nhà ăn chơi nhưng ở bữa tiệc nhậu do vui quá không làm chủ được bản thân chính vi thế mà mình cũng hơi quá chén và sau cái ngày hôm ấy mình biết, con người yêu mình có thai chẳng hiểu tai sao lại như thế vì nếu bấm ngày ra thì đâu có đúng, chính vì thế mình bắt đầu nghi ngờ đội kia đã làm điều gì đó mờ ám không được đúng như những gì chúng nó nói

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image